Việc nắm rõ kiến thức và cách đầu tư chứng khoán phù hợp là điều thiết yếu để thành công và sinh lời.

Bài học đầu tiên về đầu tư chứng khoán
cho người mới bắt đầu

Thị trường chứng khoán được sinh ra trong sự bi quan, phát triển trong sự hoài nghi, trường thành nhờ sự lạc quan và chết vì hưng phấn.

Nhà đầu tư nổi tiếng Sir John Templeton
Black_spot

What is it?

Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì?

Mọi thành công đều bắt đầu từ sự chỉnh chu và có mục tiêu rõ ràng. Việc nắm rõ kiến thức và cách đầu tư chứng khoán phù hợp là điều thiết yếu để thành công và sinh lời.

khái niệm

Chứng khoán được định nghĩa là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Các hình thức của chứng khoán là chứng chỉ, bút toán ghi sổ và dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh.

ĐẶC ĐIỂM

Bất kể bạn là ai, đang đứng ở vị trí nào, nếu muốn đầu tư chứng khoán thì hãy mạnh dạng và nghiêm túc với thứ mà bạn đang nảy ý tưởng trong đầu. Một trong những thứ bạn cần chuẩn bị trong tư tưởng là tinh thần sẵn sàng đối diện thua lỗ thời gian ban đầu nhưng lại là chi phí cho những phi vụ đem lại lợi nhuận khủng sau này.